Πρακτική στην Κιθάρα

Οδηγίες - Instructions

Τα βίντεο απευθύνονται σε αρχαρίους αλλά κ σε προχωρημένους μαθητές της κιθάρας και προσφέρουν γενικές γνώσεις περί του οργάνου αλλά και διαφόρων αξεσουάρ. Μπορείτε να ζητήσετε νέα μαθήματα μέσω του φόρουμ.


The following videos are addressed to beginners and also to advanced guitar students. They offer general instrument knowledge as well as a discussion on accessories. You may request new lessons via the forum.

Sort By Title
Όλα
Beginner
Intermediate
Advanced