Είμαι σε μεγάλη ηλικία για να αρχίσω μουσική;

Υπάρχει μια αντίληψη ότι όσο μικρότερη είναι  η  ηλικία που έρχεται σε επαφή ένας άνθρωπος με την  μουσική τόσο το καλύτερο, αλλά τα παραδείγματα που υπάρχουν δεν μας έχουν δείξει ότι συμβαίνει πάντα αυτό, και η αντίληψη αυτή βασίζεται σε παλιές εκπαιδευτικές πεποιθήσεις. Η μουσική εκπαίδευση σε νεαρή ηλικία,  έχει σίγουρα κάποια θετικά, όπως πνευματική διαύγεια, χρόνος για μελέτη, και πολλά άλλα.

Το σημαντικότερο όμως που χρειάζεται  για να ασχοληθεί κάποιος με την μουσική δεν είναι να έχει μικρή ηλικία αλλά να έχει μεγάλη αγάπη και θέληση για αυτό που κάνει. Αυτός είναι και ο πιο σημαντικός παράγοντας! Ποια ωστόσο, είναι τα θετικά του να ξεκινάει κανείς μουσική σε μεγαλύτερη ηλικία;

  • Καταρχήν το προτέρημα της συνειδητής επιλογής. Για τις μικρότερες ηλικίες οι γονείς ή η παρόρμηση είναι αυτοί που επιλέγουν τη μουσική κατεύθυνση. Ένας ενήλικας, σίγουρα είναι κατασταλαγμένος και στο μουσικό όργανο αλλά και στο είδος της μουσικής που θέλει να ακολουθήσει.
  • Κατά δεύτερον η διανοητική ωριμότητα. Ό,τι μπορεί να φαντάζει δυσνόητο για ένα μικρό μαθητή, μπορεί να είναι αυτονόητο για ένα μεγάλο.
  • Η δυνατότητα αυτοσυγκέντρωσης και δημιουργικής μελέτης, που λόγω εμπειρίας, σε μεγαλύτερους σπουδαστές είναι πιο εύκολη.
  • Τα διαφορετικά κίνητρα. Για έναν ενήλικα η επιλογή της μουσικής εκπαίδευσης είναι κατά κύριο λόγο συνειδητή ανάγκη για έκφραση και κοινωνικοποίηση, ενώ  ένα μικρό παιδί το αντιλαμβάνεται αρκετές φορές  κομμάτι μιας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας.(Σε αυτό το σημείο βέβαια είναι δουλειά του δασκάλου να  καταφέρει ένα παιδί να αγαπήσει την μουσική)

Για όλους αυτούς τους λόγους, και για πολλούς άλλους, δεν υπάρχει “σωστή” ηλικία για να ξεκινήσει να μαθαίνει κάποιος μουσική.

Τον πλούτο της όμορφης αυτής διαδικασίας μπορεί να τον επενδύσει  κάποιος με διαφορετικούς τρόπους και σε διαφορετικούς χρόνους… το σίγουρο, όμως, είναι πως θα απολαύσει την διαδικασία στο 100%.

Φυσικά αν ένα παιδί έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με την μουσική από μικρή ηλικία είναι καλό, ειδικά όταν η επιθυμία του να μάθει κάποιο μουσικό όργανο πηγάζει από το ίδιο το παιδί (μας δείχνει από νωρίς την κλίση του) αλλά είναι και λάθος να υπάρχει  η νοοτροπία του ΄΄αφού δεν έτυχε να μάθουμε σαν παιδία κάποιο μουσικό όργανο, δεν θα μάθουμε τώρα που μεγαλώσαμε΄΄, γιατί η επιθυμία να ασχοληθεί κάποιος με την μουσική μπορεί να μην εκδηλωθεί στα παιδικά του χρόνια αλλά να έρθει στα εφηβικά ή και μετά την ενηλικίωσή του! Με αρκετούς φίλους-Συνάδελφους όταν έχουμε αναπτύξει το θέμα αυτό, χρησιμοποιώ  το παρακάτω ρητό:

 Σημασία δεν έχει πότε ξεκινάς για έναν προορισμό , αλλά όταν ξεκινήσεις να ξέρεις πώς να πας

You may also like ...

0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *