Μουσική Θεωρία

Οδηγίες - Instructions

Τα βίντεο απευθύνονται σε αρχαρίους αλλά κ σε προχωρημένους μαθητές της κιθάρας και προσφέρουν θεωρητικές γνώσεις. Μπορείτε να ζητήσετε νέα μαθήματα μέσω του φόρουμ.


The following videos are addressed to beginners and also to advanced guitar students. They offer a theoretical background. You may request new lessons via the forum.

Sort By Title
Όλα
Θεωρία Μουσικής
Intermediate
Beginner
Advanced